CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ - HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS